Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Why Not Hotel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Hue
Tài sản tốt nhất trong Hue
Tài sản rẻ nhất trong Hue

Nhất Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

So sánh đánh giá, giường & Ăn sáng, khu nghỉ mát, nhà nghỉ, và tìm các thỏa thuận đặt phòng trong Hue, Viet Nam
Why Not Hotel

Nhà trọ

The Hotel has 16 beautiful and spacious rooms with windows and balconies, full equipped with air- conditioner, bath tub, hot and cold water, refrigenator, chanel televition, I. D. D telephone...