Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Split Central

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Split
Tài sản tốt nhất trong Split
Tài sản rẻ nhất trong Split

Nhất Croatia
Tài sản tốt nhất trong Croatia
Tài sản rẻ nhất trong Croatia

Split Central
Split Central
4.1   

3 Tổng số đánh giá

Nhà khách

Reasonably priced private accommodation in Split centre. Newly renovated close to everything.