Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Sahel Suites

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Kampala
Tài sản tốt nhất trong Kampala
Tài sản rẻ nhất trong Kampala

Nhất Uganda
Tài sản tốt nhất trong Uganda
Tài sản rẻ nhất trong Uganda

Trang web du lịch tốt nhất cho giường cửa hiệu độc lập và nhỏ; Bữa ăn sáng
Sahel Suites
2.7   

Đọc 1 bài đánh giá

Giường và bữa sáng

Affordable accomodation with a homely setting