Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Poetic Hue Hostel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Hue
Tài sản tốt nhất trong Hue
Tài sản rẻ nhất trong Hue

Nhất Viet Nam
Tài sản tốt nhất trong Viet Nam
Tài sản rẻ nhất trong Viet Nam

Poetic Hue Hostel

Nhà trọ

Hostel nằm ngay trung tâm thành phố Huế, cách bờ Sông Hương 5 phút đi bộ và cách cầu Trường Tiền 10 phút đi bộ.