Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

On The Square Guesthouse

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong L'viv
Tài sản tốt nhất trong L'viv
Tài sản rẻ nhất trong L'viv

Tài sản phổ biến nhất trong Ukraine
Tài sản tốt nhất trong Ukraine
Tài sản rẻ nhất trong Ukraine

Vị trí và địa điểm du lịch nổi tiếng với giường & Bữa ăn sáng trong L'viv, Ukraine
On The Square Guesthouse

Khách sạn

On The Square Guesthouse is a brand new boutique guesthouse hotel located on Ploshcha Rynok (Market Square), the central Square of Lviv, Ukraine.