Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

On The Square Guesthouse

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất L'viv
Tài sản tốt nhất trong L'viv
Tài sản rẻ nhất trong L'viv

Nhất Ukraine
Tài sản tốt nhất trong Ukraine
Tài sản rẻ nhất trong Ukraine

Thêm giường & Lựa chọn ăn sáng cho kỳ nghỉ tuyệt vời
On The Square Guesthouse

Khách sạn

On The Square Guesthouse is a brand new boutique guesthouse hotel located on Ploshcha Rynok (Market Square), the central Square of Lviv, Ukraine.