Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

J Residence Motel

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Wakiso
Tài sản tốt nhất trong Wakiso
Tài sản rẻ nhất trong Wakiso

Nhất Uganda
Tài sản tốt nhất trong Uganda
Tài sản rẻ nhất trong Uganda

Giường & Bữa sáng gần các điểm mốc lịch sử và di tích
J Residence Motel

Nhà nghỉ

J Residence is located 10 Minutes from Entebbe int'l airport, along Entebbe/ Kampala highway