Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

J Residence Motel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Wakiso
Tài sản tốt nhất trong Wakiso
Tài sản rẻ nhất trong Wakiso

Nhất Uganda
Tài sản tốt nhất trong Uganda
Tài sản rẻ nhất trong Uganda

Ngày nghỉ ngân sách
J Residence Motel

Nhà nghỉ

J Residence is located 10 Minutes from Entebbe int'l airport, along Entebbe/ Kampala highway