Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hotel Villa Diana

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Split
Tài sản tốt nhất trong Split
Tài sản rẻ nhất trong Split

Nhất Croatia
Tài sản tốt nhất trong Croatia
Tài sản rẻ nhất trong Croatia

Đặt giường ngủ và bữa sáng trong Split
Hotel Villa Diana

Khách sạn

Family hotel in center of Split