Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hostel One

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong San Telmo
Tài sản tốt nhất trong San Telmo
Tài sản rẻ nhất trong San Telmo

Tài sản phổ biến nhất trong Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Khách sạn, backpacking, chỗ ở ngân sách, chỗ ở giá rẻ, đặt phòng trong San Telmo, Argentina
Hostel One
4.6   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

A lovelly 1900's House in the middle of San Telmo.