Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Hostel One

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất San Telmo
Tài sản tốt nhất trong San Telmo
Tài sản rẻ nhất trong San Telmo

Nhất Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Đặt giường ngủ và bữa sáng trong San Telmo
Hostel One
4.6   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

A lovelly 1900's House in the middle of San Telmo.