Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hostel One

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong San Telmo
Tài sản tốt nhất trong San Telmo
Tài sản rẻ nhất trong San Telmo

Tài sản phổ biến nhất trong Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Giường & Ăn sáng cho các chuyến đi đường bộ trong San Telmo, Argentina
Hostel One
4.6   

Đọc 1 đánh giá

Nhà trọ

A lovelly 1900's House in the middle of San Telmo.