Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Highway Motel Entebbe

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Entebbe
Tài sản tốt nhất trong Entebbe
Tài sản rẻ nhất trong Entebbe

Tài sản phổ biến nhất trong Uganda
Tài sản tốt nhất trong Uganda
Tài sản rẻ nhất trong Uganda

Mọi thứ bạn cần cho chuyến đi của bạn
Highway Motel Entebbe
4.1   

6 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Strategically Located on the outskirts of Entebbe City, in a serene atmosphere ideal for relaxation. 10 minutes from Entebbe International Airport and 25 minutes from the country's Kampala.