Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Highway Motel Entebbe

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Entebbe
Tài sản tốt nhất trong Entebbe
Tài sản rẻ nhất trong Entebbe

Nhất Uganda
Tài sản tốt nhất trong Uganda
Tài sản rẻ nhất trong Uganda

Giường & tuần này Giao dịch bữa ăn sáng trong Entebbe, Uganda
Highway Motel Entebbe
4.1   

6 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Strategically Located on the outskirts of Entebbe City, in a serene atmosphere ideal for relaxation. 10 minutes from Entebbe International Airport and 25 minutes from the country's Kampala.