Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Highway Motel Entebbe

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Entebbe
Tài sản tốt nhất trong Entebbe
Tài sản rẻ nhất trong Entebbe

Nhất Uganda
Tài sản tốt nhất trong Uganda
Tài sản rẻ nhất trong Uganda

Khách sạn ba lô đi bộ đường dài và cắm trại trong Entebbe, Uganda
Highway Motel Entebbe
4.1   

6 Tổng số đánh giá

Khách sạn

Strategically Located on the outskirts of Entebbe City, in a serene atmosphere ideal for relaxation. 10 minutes from Entebbe International Airport and 25 minutes from the country's Kampala.