Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Great View Apartment Ljubiceva

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Tài sản phổ biến nhất trong Split
Tài sản tốt nhất trong Split
Tài sản rẻ nhất trong Split

Tài sản phổ biến nhất trong Croatia
Tài sản tốt nhất trong Croatia
Tài sản rẻ nhất trong Croatia

Great View Apartment Ljubiceva

Căn hộ, chung cư

This is a beautiful apartment located 5 minutes of walk from Žnjan beach, just 20 minutes from city center in a part of town without noise, perfect for relaxing during the summer sun.