Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Fat Cat Backpackers

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Kampala
Tài sản tốt nhất trong Kampala
Tài sản rẻ nhất trong Kampala

Nhất Uganda
Tài sản tốt nhất trong Uganda
Tài sản rẻ nhất trong Uganda

Fat Cat Backpackers

Khách sạn

Fat Cat Backpackers has been rated the best hostel in the heart of the city centre of Kampala!