Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

El Firulete Downtown

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Nhất Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Giường và bữa sáng và nhà nghỉ trong Buenos Aires
El Firulete Downtown
3.9   

4 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Situated at 200 mts from the historic "Plaza de Mayo" and one block from "Calle Folrida", the main pedestrian street of Buenos Aires, is "El Firulete Hostel".