Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

El Firulete Downtown

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Tài sản phổ biến nhất trong Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Giá tốt nhất cho phòng ngủ và giường ngủ và giường ngủ trong Buenos Aires
El Firulete Downtown
3.9   

4 Tổng số đánh giá

Nhà trọ

Situated at 200 mts from the historic "Plaza de Mayo" and one block from "Calle Folrida", the main pedestrian street of Buenos Aires, is "El Firulete Hostel".