Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Diocletian PalaceGuest House

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Split
Tài sản tốt nhất trong Split
Tài sản rẻ nhất trong Split

Nhất Croatia
Tài sản tốt nhất trong Croatia
Tài sản rẻ nhất trong Croatia

Giường cửa hiệu tốt nhất & Bữa ăn sáng trong Split, Croatia
Diocletian PalaceGuest House
2.9   

2 Tổng số đánh giá

Nhà khách

Diocletian Palace Guesthouse is located in the heart of the 1700 years old palace protected by the UNESCO.