Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Bauhouse Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Nhất Cuenca
Tài sản tốt nhất trong Cuenca
Tài sản rẻ nhất trong Cuenca

Nhất Ecuador
Tài sản tốt nhất trong Ecuador
Tài sản rẻ nhất trong Ecuador

Giường & Bữa sáng gần các nhà thờ hành hương, nhà thờ và các tu viện trong Cuenca, Ecuador
Bauhouse Hostel

Nhà trọ

Bauhouse is made up of 4 dorm rooms sleeping 8 or 9 and one individual room for those that wish for a more private stay. All dorms include lockers for security and all showers and bathrooms have 24 hour hot water.