Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Baluch Backpackers Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Cordoba
Tài sản tốt nhất trong Cordoba
Tài sản rẻ nhất trong Cordoba

Nhất Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

Tham gia vào giường tốt nhất & Bookers ăn sáng trên thế giới trong Cordoba, Argentina
Baluch Backpackers Hostel

Nhà trọ

The Baluch Backpackers Hostel, located 3 blocks from Cordoba's main plaza, has to offer all a backpacker needs: Great rooms, free internet access, sweemig pool, fully equipped kitchen, DVD library, all the information and more, much more...