Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

Angela Hostel

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Split
Tài sản tốt nhất trong Split
Tài sản rẻ nhất trong Split

Nhất Croatia
Tài sản tốt nhất trong Croatia
Tài sản rẻ nhất trong Croatia

Đặt phòng khách sạn và giường ngủ bây giờ Split
Angela Hostel
3.2   

Đọc 1 bài đánh giá

Nhà trọ

Nice rooms for just overnight staying or great hollydays. 5 two bed rooms, 2 four bed rooms, 1 two bed room with bathroom and 1 four beds room with bathroom.