Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

African Roots Guest House

Bạn muốn tìm kiếm availablity cho toàn bộ một thành phố hoặc khu vực?

Nhất Kampala
Tài sản tốt nhất trong Kampala
Tài sản rẻ nhất trong Kampala

Nhất Uganda
Tài sản tốt nhất trong Uganda
Tài sản rẻ nhất trong Uganda

Đọc bài đánh giá của khách hàng đã ở lại trên giường & bữa ăn sáng
African Roots Guest House

Nhà khách

African Roots Guest House is conveniently located close to Lake Victoria and its beach side amenities including restaurants and bars, African Roots offers traditional home-from-home hospitality in a comfortable, modern and tastefully designed setting.