Tìm kiếm và sẵn sàng ngay bây giờ

2 Lions Hostel Lviv

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất L'viv
Tài sản tốt nhất trong L'viv
Tài sản rẻ nhất trong L'viv

Nhất Ukraine
Tài sản tốt nhất trong Ukraine
Tài sản rẻ nhất trong Ukraine

Giường yêu thích & Bữa sáng tại các điểm đến phổ biến
2 Lions Hostel Lviv

Nhà trọ

2 LIONS Hostel located absolutly in the city center, is a perfect place to discover the old European city - Lviv, heart of western Ukraine, with it's special culture.