Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

1551 Palermo Style Suites

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong Buenos Aires
Tài sản tốt nhất trong Buenos Aires
Tài sản rẻ nhất trong Buenos Aires

Tài sản phổ biến nhất trong Argentina
Tài sản tốt nhất trong Argentina
Tài sản rẻ nhất trong Argentina

20 địa điểm hàng đầu để thăm và ở trên giường & Bữa ăn sáng trong Buenos Aires, Argentina
1551 Palermo Style Suites
3.4   

15 Tổng số đánh giá

Giường và bữa sáng

1551 Palermo Boutique Hotel, your link to finnest Buenos Aires